Rozmawiali z nami
Budujemy nowoczesne pielęgniarstwo i położnictwo

Rozmowa z mgr Katarzyną Kowalską, Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

 

Pani Prezes, podczas III Konferencji WUMed poruszyła Pani niezwykle istotny temat jakim są niezbędne elementy systemu pielęgniarstwa i położnictwa. Wymieńmy je.

Omawiając powyższy temat poruszony podczas konferencji, trzeba podkreślić, iż jest on niezwykle szeroki. Tak naprawdę nawet dziś jestem w stanie tylko wypunktować konieczne elementy, które w oczach naszej organizacji są niezbędne, nad którymi wszyscy interesariusze nieustannie powinni się pochylać, gdyż tego wymaga sytuacja w opiece zdrowotnej.

Obszar pierwszy – to kształcenie przeddyplomowe.

Uważam, że już na poziomie weryfikacji, z kandydatem na studenta mogło by być pomocne prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testy predyspozycji do zawodu lub wraz ze studentami starszych roczników organizowane dni otwarte w pracowniach symulacji. Warto, choć częściowo, zakreślić pracę z pacjentem i współpracę w środowisku medycznym.

W mojej ocenie, student po podjęciu nauki nie powinien czuć się rozczarowany, bo w przeciwnym razie nie trafi on na rynek pracy w opiece zdrowotnej. Promocja zawodów powinna się opierać na rzetelnych badaniach socjologicznych, czego oczekuje społeczeństwo od obu profesji i na tej podstawie ocenić priorytety dla pacjenta oraz rozwój kompetencji zawodowych. Obecnie, wiele czynności zawartych w programie nauczania powinno być pominięte lub czas na ich nauczanie maksymalnie skrócony na rzecz nauki zadań wysokospecjalistycznych. Zatem, powinna być również dokonana weryfikacja efektów kształcenia.

W trakcie edukacji wiele się mówi o samodzielności zawodu, jednak wciąż brakuje szczegółowych wyjaśnień na czym polega owa samodzielność i jak ją wykorzystać w pracy zawodowej w różnych obszarach opieki nad pacjentem. Uważam, że sztywna nauka algorytmów, które są niewątpliwie potrzebne, doprowadza do wykonywania czynności w sposób mechaniczny. Nie rozwijana jest kreatywność w rożnych warunkach, jak i szukanie rozwiązań. Po latach pracy słyszymy „od zawsze tak było”, zamiast - "zmiana postępowania z tym problemem wynika z najnowszych wytycznych".

Wiem, że Warszawska Uczelnia Medyczna dużą wagę przywiązuje do praktycznej nauki zawodów medycznych - tego typu zmian w edukacji, na szeroką skalę potrzebujemy.

No właśnie - jakie zmiany z perspektywy Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe są najistotniejsze, czy SPC włącza się w proces wprowadzania zmian?

Stowarzyszenie aktywnie wskazuje drogę ku nowoczesnemu pielęgniarstwu i położnictwu poprzez publikacje treści na naszej stronie internetowej, to tam komentujemy otaczającą nas rzeczywistość. Zmiany w prawie natomiast, staramy się na bieżąco opiniować w konsultacjach publicznych. Dodatkowo realizujemy wewnętrzne szkolenia doskonalące dla naszych członków oraz konferencje szkoleniowe dla praktyków pielęgniarstwa i położnictwa. Mamy nadzieję na kontynuację takich wydarzeń, bowiem spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Pani Magister, powiedzmy więcej o organizacji, której jest Pani Prezesem  - Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe - czym jest, wokół jakiej idei skupia swoich członków, czym zajmuje się na co dzień?

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe powstało z inicjatywy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, grupy idealistów z różnych stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo i położnictwo. Celem Stowarzyszenia jest promowanie zawodu, ukazanie jego potencjału, podnoszenie jego prestiżu, ale przede wszystkim konsolidacja środowiska pielęgniarek/rzy i położnych. Osoby zrzeszone w stowarzyszeniu realizują krok po kroku swoje pomysły na zmiany w pielęgniarstwie, wspólnie staramy się ustalać ważne tematy do publikacji. Przeprowadziliśmy już kilka akcji edukacyjnych dla środowiska medycznego, np. ,,Stop mobbingowi w ochronie zdrowia”, skierowanych do pacjentów np.,,Samoopieka”, czy do pielęgniarek/arzy ,,Choroby zawodowe w pielęgniarstwie” i sukcesywnie podejmujemy się kolejnych. W styczniu, bieżącego roku zorganizowaliśmy konferencję szkoleniową dla pielęgniarek i położnych „Dawka wiedzy dla medyka - szkolenie interdyscyplinarne” -spotkanie to spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników. Dane do artykułów edukacyjnych zbieramy przeprowadzając, między innymi, sondaże diagnostyczne, czy wywiady, korzystamy także z wartościowych publikacji, aktów prawnych oraz z własnego doświadczenia. Wyniki naszych badań oraz autorskie artykuły członków Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe publikowane są na naszej oficjalnej stronie internetowej - www.pielegniarkicyfrowe.pl.

Zainteresowanie studiowaniem pielęgniarstwa i położnictwa ponownie, jak w latach ubiegłych jest bardzo wysokie. To cieszy. Jak Pani myśli, skąd ta pozytywna zmiana?

W ostatnich latach znacznie wzrósł prestiż zawodów medycznych. Szczególnym zaufaniem i uznaniem społecznym cieszą się profesje pielęgniarki/ pielęgniarza i położnej. Również wiele osób, które już wykonują inny zawód medyczny, widząc potencjał spowodowany zmianami w pielęgniarstwie oraz w uprawnieniach pielęgniarek i położnych upatruje swój własny rozwój w rozszerzeniu kompetencji o te pielęgniarskie, położnicze. Część z nich nie obawia się podejmować się dodatkowych zadań, jakie powoli stają się faktem. Mówię tu o poradach pielęgniarskich czy o czynnym udziale w profilaktyce zdrowotnej naszego społeczeństwa.

Czym zachęciłaby Pani już pracujące pielęgniarki i położne do podnoszenia swoich kwalifikacji np. podejmowania studiów pomostowych?

Każda forma edukacji poszerza wiedzę, uaktualnia ją i daje nowe kompetencje. Pielęgniarstwo, jak cała medycyna to sztuka. Widocznie zauważalny jest jej ogromny postęp. Samo doświadczenie zawodowe, choć niezmiernie cenne, to za mało. Dlatego warto realizować ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej i systematycznie podnosić kwalifikacje oraz aktualizować wiedzę. Daje to nie tylko satysfakcję, ale i poczucie bezpieczeństwa - wszystkim.

WRÓĆ DO GALERII
»
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony