Rozmawiali z nami
Kij ma dwa końce

WUMed | Rozmawiali z nami | Prof. Marlena Plebańska - Profesor Zarządzania Wiedzą, absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Od dwudziestu lat inspiratorka, ekspert i strateg rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość, nowych mediów i technologii. Implementuje innowacyjne metody nauczania w dziesiątkach polskich szkół, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych. Współautorka książek „STEAM-owe lekcje” i „STEAM-owe przedszkole”. Aktywny trener i wykładowca w obszarze m.in. zarządzania wiedzą, metod projektowych oraz design thinking. W 2022 uhonorowana tytułem „Polki XXI wieku za propagowanie metody STEAM”.
Prof. Marlena Plebańska - Profesor Zarządzania Wiedzą, absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Od dwudziestu lat inspiratorka, ekspert i strateg rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość, nowych mediów i technologii. Implementuje innowacyjne metody nauczania w dziesiątkach polskich szkół, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych. Współautorka książek „STEAM-owe lekcje” i „STEAM-owe przedszkole”. Aktywny trener i wykładowca w obszarze m.in. zarządzania wiedzą, metod projektowych oraz design thinking. W 2022 uhonorowana tytułem „Polki XXI wieku za propagowanie metody STEAM”.

O wykorzystaniu sztucznej inteligencji i nowych technologii, rozmowa z prof. Marleną Plebańską, ekspertem zarządzania wiedzą, autorytetem i strategiem rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość.

 

Pani Profesor, sztuczna inteligencja to chyba najczęściej pojawiające się słowa w prognozach nadchodzących zmian w najbliższym czasie, praktycznie w większości profesji. To wielka zdobycz cywilizacyjna, ale i nie małe zagrożenie.  Jak z niej korzystać, jak ją wykorzystać, żeby przynosiła najlepsze efekty?

Jesteśmy na etapie, że trochę zachłysnęliśmy się sztuczną inteligencją. Oczywiście ułatwiła ona bardzo wiele procesów w przemyśle, gospodarce, marketingu. W tej chwili możemy już zastąpić niektóre prace odtwórcze np. w działach obsługi klienta, przy tworzeniu prostych aplikacji graficznych, nieskomplikowanych tekstów. W użytkowym wymiarze jest to przydatne. W USA sztuczna inteligencja wykorzystywana jest już powszechnie w prawie - specjalistyczne systemy informatyczne wynajdują np. precedensy prawne co zdecydowanie ułatwia pracę prawnikom. Jesteśmy po pierwszym roku wykorzystywania sztucznej inteligencji przez studentów. Pytanie w jakim stopniu i do jakich celów ta metoda jest wykorzystana. Pisanie pracy czy dyplomowej, czy zaliczeniowej, wymaga samodzielnego wyszukiwania informacji, wyciągania wniosków - jeśli zastąpi te prace sztuczna inteligencja - proces edukacji przestanie być efektywny tzn. młodzi ludzie przestaną się uczyć myśleć, zapamiętywać, konstruować wypowiedzi, argumentować, wyciągać wnioski, krótko mówiąc przestaną się rozwijać.

W niższej edukacji, w szkołach podstawowych czy średnich to staje się jeszcze bardziej niebezpieczne - na tych etapach edukacji dzieci, młodzież zaczynają pisać pierwsze prace, uczą się wyszukiwać i korzystać z informacji, ćwiczą proces zapamiętywania i kreacji. Jeśli będzie to za nas robił mechanizm pozbawi nas tego doświadczenie i w pewnym sensie zastopuje nasz intelektualny rozwój. Masowe użycie sztucznej inteligencji zagraża, w mojej opinii, rozwojowi edukacyjnemu, szczególnie w pierwszych etapach edukacji człowieka. Kij ma dwa końce - tę zdobycz cywilizacyjną musimy wykorzystywać umiejętnie. Trzeba postawić sobie fundamentalne pytania - dla kogo, w jakim zakresie i kiedy możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję.

Gdzie jest zatem złoty środek? Jak korzystać z jej dobrodziejstwa i nie zatracić się?

Warto podkreślić, że szczególnie w edukacji sztuczna inteligencja powinna być narzędziem ważnym, wartym wykorzystania, ale tylko wspomagającym. W pracy STEAmowej np. odcinamy dzieci od pracy ze sztuczną inteligencją. Natomiast jest to duże ułatwienie dla nauczycieli, którzy przygotowują konspekty czy scenariusze zajęć.

A w medycynie?

Ponownie powołam się na Stany Zjednoczone - w przypadku lekarzy jest to przede wszystkim analiza zabiegów medycznych, diagnoz, przepadków.  Póki co systemy te nie są doskonałe, więc oparcie się wyłącznie o sztuczną inteligencję wydaje się niebezpieczne. Poza tym praca medyka to praca z pacjentem, komunikacja, indywidualne podejście, ale również intuicja. Mechanizmy nie zastąpią praktyki z pacjentem. Praca medyka to nie jest wyłącznie aspekt medyczny, ale społeczny, psychologiczny, komunikacyjny - krótko mówiąc bezpośredni i po prostu ludzki. Odhumanizowanie medycyny wydaje się zagrożeniem dla procesów leczenia.

Podobnie jak w przypadku edukacji także w medycynie sztuczna inteligencja powinna być narzędziem wspomagającym, ułatwiającym, przyspieszającym pracę, ale nie zastępującym człowieka. Znakomicie sprawdzają się jednak nowe technologie jak robotyka czy cyfryzacja. Coraz częściej wykorzystywane są już na etapie nauki, w dydaktyce medycznej. Przykładem są symulacje medyczne, np. przy pomocy narzędzi VR. Scenariusze medyczne w wirtualnej rzeczywistości są efektywnym narzędziem do ćwiczeń określonych sytuacji medycznych. Warto pamiętać jednak, że nie zastąpi to warsztatów, zajęć praktycznych z pacjentem, w karetce, w szpitalu.  W życiu realnym decyzja i odpowiedzialność są zawsze po stronie medyka nie maszyny.

Pani Profesor, użyła Pani sformułowania „w pracy steamowej”.  Czym jest STEAM?

STEAM to nowoczesny model edukacji, ale także filozofia w podejściu do uczenia. To połączenie pięciu kluczowych dyscyplin: nauk przyrodniczych (Science), technologii cyfrowych i analogowych (Technology), inżynierii (Engineering), sztuki i humanistyki (Arts & Humanities) oraz matematyki (Mathematics). Dzięki tak multidyscyplinarnemu podejściu do wychowania i edukacji, młodzi ludzie są wszechstronnie przygotowywani do wyzwań, które stawia przed nimi teraźniejszość i przyszłość.

Na czym polega to w praktyce?

Na korelacji tych pięciu dziedzin w systemie nauczania. Naszą ideą jest kształcenie nauczycieli przyszłości. Osób, które wykorzystując ten model edukacyjny dadzą szanse dzieciom, młodzieży na wszechstronny rozwój, wzmocnienie ich pasji i talentów.

Ale konkretnie, co i dlaczego wykorzystujemy w modelu STEAM:

Nauki przyrodnicze - syntezę biologii, ekologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii. To obszary nauki objaśniające funkcjonowanie otaczającego nas świata. Dzięki zintegrowanemu podejściu do ich nauczania, dzieci poznają rzeczywistość w sposób kompleksowy i naturalny dla funkcjonowania ich umysłów.

Technologię - wszystkie rodzaje technologii wynalezionych przez człowieka na przestrzeni dziejów. Od młotka do druku 3D, od książki do tabletu, od ołówka do zaawansowanych programów graficznych, od liczydła do komputerów kwantowych.

Inżynierię - dzięki niej stajemy się twórcami wynalazków, nowych technologii. W ramach tego obszaru dzieci stają się projektantami i konstruktorami, uczą się jak przeprowadzić proces wdrożenia nowego wynalazku od początku do końca. Jeśli wiemy, jak coś zostało zbudowane, będziemy potrafić to naprawić, zmodernizować i tym zarządzać. Są to kompetencje absolutnie kluczowe w erze robotyzacji i automatyzacji.

Sztukę i nauki humanistyczne – obszar obejmujący kulturę, sztukę oraz nauki humanistyczne,  społeczne. Zależy nam, aby naturalną dziecinną kreatywność, ciekawość świata i otwartość wykorzystywać w sposób twórczy dla dziecka, dając tym samym szanse na jej pielęgnowanie i rozwój.

I na końcu królową wszystkich nauk - matematykę - uniwersalny język opisujący cały wszechświat. Odczarowujemy jej niechlubny „szkolny” PR pokazując jak doskonałą jest gimnastyką dla umysłu, rozwija krytyczne myślenie, daje podstawę do postępu we wszystkich innych obszarach. Myślenie matematyczne to logika, analityka, programowanie i konstruowanie. Matematyka jest wszędzie, dlatego przenika wszystkie inne STEAM-owe obszary.

Pani Profesor cyfryzacja, nowe technologie, sztuczna inteligencja wkroczyła w wiele dziedzin a co za tym idzie, na rynek pracy. Znajomość nowych technologii staje się jednym z wymogów większości pracodawców, właściwie we wszystkich zawodach. Które z umiejętności są kompetencjami przyszłości? Czego warto się nauczyć, na jakie umiejętności postawić, aby stać się konkurencyjnym na rynku pracy?

Kompetencją, na którą chciałabym zwrócić szczególną uwagę – najtrudniejszą - jest współpraca, ale rozumiana szeroko - analogowa i cyfrowa. Przypomnijmy sobie jak dużo obnażyła pandemia. Nagle zostaliśmy zmuszeni przez okoliczności, do pracy online. Dziś już wiemy, że tej pracy zdalnej będzie coraz więcej. Osobiście stykam się z takimi sytuacjami, że pracuję w zespole projektowym i np. przez rok i nikogo nie widziałam. Współpraca cyfrowa jest bardzo ważna. Budowanie i utrzymanie relacji w realiach cyfrowych - to wielkie wyzwanie. Musimy się ich nauczyć. Przyswoiliśmy obsługę systemów, narzędzi natomiast relacyjności- nie. Teraz to wydaje się trochę science fiction, że będziemy równie skutecznie komunikować się cyfrowo, nawiązywać relacje, współprzeżywać w sieci. Ale to jest nieuniknione i nie ma co się przeciw temu buntować. Jest to moim zdaniem najważniejsza i najtrudniejsza kompetencja, którą warto zdobyć i rozwijać.

WRÓĆ DO GALERII
»
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony