Komunikat nr 1
R E K T O R A

Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 11 marca 2020 r.

 

  1. Informuję, że w związku ze wzrostem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin zawiesił od dnia 12 do 25 marca br. włącznie działalność dydaktyczną prowadzona przez uczelnie wyższe.
  2. W związku z powyższym zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez naszą uczelnię w terminie od dnia 12 marca do dnia 26 marca br. Włącznie.
  3. Informuję, że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
  4. Informuję, że decyzje dotyczące terminów odpracowywania nieodbytych zajęć dydaktycznych zostaną podjęte w terminie późniejszym.
  5. Proszę studentów o śledzenie strony internetowej uczelni na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty.
dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O R

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED