Komunikat nr 7
R E K T O R A
Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka
z dnia 25 maja 2020 r.

 

Szanowni Wykładowcy i Studenci!

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu funkcjonowania naszej Uczelni.

Mając zatem na uwadze, poniżej przekazuję w załączeniu wytyczne i decyzje w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania naszej Uczelni i organizacji procesu kształcenia do końca bieżącego roku akademickiego 2019/2020, w tym w szczególności dotyczące zmian w organizacji roku akademickiego, zasad przygotowania oraz warunków i terminów dopuszczenia do rozpoczęcia realizacji na terenie Uczelni zajęć dydaktycznych (zajęć laboratoryjnych oraz praktycznych), a także zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej.

Jednocześnie informuję, że egzaminy dyplomowe planowane są w siedzibie uczelni w dniach 29 czerwca – 5 lipca br. Szczegółowe informacje i wytyczne przedstawione zostaną do dnia 15 czerwca br. (jest to zarazem ostatni dzień składania prac dyplomowych do dziekanatu).

Jestem przekonany, że wspólnymi siłami przetrwamy ten trudny czas i stopniowo, z pełnym otwarciem na potrzeby i możliwości każdej osoby uczestniczącej w procesie kształcenia, będziemy mogli przywrócić funkcjonowanie naszej Uczelni w bezpiecznych warunkach.

dr Waldemar Dębski, prof. WUMed
R E K T O R
 

Załączniki:

  1. Szczegółowe wytyczne i decyzje w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka i organizacji procesu kształcenia do końca roku akademickiego 2019/2020

 

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED