Komunikat nr 5
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 26 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni  Studenci,

Kolejną decyzją Prezesa Rady Ministrów zajęcia na wszystkich uczelniach pozostają  zawieszone do 24 maja br. Uruchomiona przez naszą uczelnię platforma edukacyjna stała się jedynym, możliwym sposobem kontynuowania nauki i kontaktu z wykładowcami. Nadal podtrzymuję nadzieję, że egzaminy kończące semestr letni roku akademickiego 2019/2020 i egzaminy dyplomowe studentów kończących studia odbędą się do końca czerwca br. na terenie uczelni. Jeśli nie będzie to możliwe uczelnia będzie przygotowana do przeprowadzenia tych egzaminów on-line.

Przypominam, że Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 daje możliwość przyznawania zapomóg studentom, którzy utracili lub znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Do wniosku o jednorazową zapomogę należy dołączyć dokumenty (jak do stypendium socjalnego), potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło).

Stosowny wniosek wraz z załącznikami proszę składać na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 10 maja br. włącznie. Oryginały wniosku i załączników należy dostarczyć listownie w najbliższym możliwym terminie.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O R

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED