Komunikat nr 4
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni  Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina wszystkie uczelnie muszą prowadzić kształcenie on-line. W obecnej sytuacji epidemiologicznej kształcenie na odległość jest jedyną, możliwą formą kontynuowania studiów, która umożliwi zakończenie roku sesją egzaminacyjną i egzaminami dyplomowymi zgodnie z planem zajęć. Czynny jest także dziekanat uczelni, który załatwia wszystkie sprawy telefonicznie lub mailowo.

Celem udoskonalenia dotychczasowych metod kształcenia, z dniem 3 kwietnia br. uczelnia uruchamia platformę on-line, na której studenci wszystkich kierunków znajdą materiały do samodzielnej nauki, zgodnie z planem na bieżący semestr. Będą także mieli możliwość kontaktu z wykładowcami. Aby umożliwić realizację programu kształcenia i bieżącego weryfikowania efektów uczenia się zobowiązałem wszystkich nauczycieli akademickich naszej uczelni, prowadzących zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej lub szczegółowego wskazania studentom materiału niezbędnego do zaliczenia poszczególnych przedmiotów w sesji egzaminacyjnej.

Drodzy studenci! Informuję, że każdy z Was, który w skutek obecnej sytuacji  epidemiologicznej utracił dochody, może złożyć podanie do rektora uczelni o rozłożenie na raty należnego czesnego za miesiąc kwiecień br. Podania powinny zawierać propozycję rat i opis sytuacji studenta. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło). Podanie proszę wysłać na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 7 kwietnia włącznie. Podania powyższe mogą składać wszyscy studenci, którzy nie zalegają z opłatami czesnego. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna spowoduje przedłużenie obecnej sytuacji na kolejne miesiące składanie kolejnych podań będzie oczywiście także możliwe w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie informuję, że każdy student PWSBiA, który wskutek obecnej sytuacji epidemiologicznej utracił dochody lub znalazł się w trudnej sytuacji finansowej ma możliwość złożenia także wnioski o jednorazową zapomogę. Do wniosku należy dołączyć dokumenty jak do stypendium socjalnego, potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło). Stosowny wniosek wraz z załącznikami proszę składać także na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 10 br. kwietnia włącznie. Oryginały wniosku i załączników należy dostarczyć listownie w najbliższym możliwym terminie.

Sytuacja, która wszystkich nas dotknęła w sposób szczególnie dotkliwy zobowiązuje władze uczelni do jeszcze większego wysiłku. Naszą troską jest zapewnienie Wam – naszym studentom  - niezmiennego poziom edukacji i umożliwienie postępów w nauce.

Podejmowane działania przez nauczycieli akademickich i pracowników uczelni wiążą się z koniecznością wywiązania się przez uczelnię z podpisanych umów o pracę i umów zleceń. Dlatego, odpowiadając na pytania o zawieszenie czesnego, z pełną odpowiedzialnością za funkcjonowanie uczelni, muszę podkreślić, że zawieszenie czesnego lub jego obniżenie w tej chwili, nie jest możliwe. Decyzja o zawieszeniu czesnego, może zostać podjęta w przyszłości ale pod warunkiem,  że nasza uczelnia uzyska dofinansowanie z budżetu Państwa, przynajmniej na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest uczelnią niepubliczną, utrzymującą się wyłącznie z wpłat czesnego dokonywanych przez studentów. Z powyższych środków wypłacane są: wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji (w tym dziekanatu) zatrudnionych na umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi (ZUS, Urząd Skarbowy), dokonujemy zakupu pomocy naukowych i wyposażamy pracownie specjalistyczne, uzupełniamy zasoby biblioteki. Wszystkie środki finansowe uzyskane z wpłat czesnego wydawane są wyłącznie na ww. cele. Uczelnia nie pokrywa kosztów wszystkich mediów (prąd, ogrzewanie, woda, sprzątanie, śmieci, ochrona, remonty bieżące) bowiem na mocy porozumienia miedzy uczelnią a Fundacją Nowe Horyzonty, to właśnie Fundacja je finansuje. Uczelnia nie posiada innych dochodów poza czesnym.

Mam nadzieję, że w niedługim czasie sytuacja unormuje się na tyle, że rozliczenie semestru i egzaminy dyplomowe odbędą się zgodnie z planem studiów. Ze strony władz uczelni deklaruję wszystkie możliwe działania, które pozwolą nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O R
 
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpita Południowy
Miasta StołecznegoWarszawy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99,
Warszawa
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony